FB stranica Moja Saveta

fb stranica

Moja Saveta je stranica na facebook-u koja je namijenjena za promociju mentalnog zdravlja i zastitnih faktora za mentalno zdravlje. Prvobitna namjera stranice je bila da ona bude mjesto na kome ce ljudi koji imaju probleme ili pitanja u vezi mentalnog zdravlja direktno stupiti u kontakt sa strucnom soosbom (psihijatrom) i koja ce ih moci odmah adekvatno posavjetovati.

Povod za nastanak stranice je bilo to sto je na facebooku u vrijeme njenog nastajanja (ljeto 2013 godine) bilo stranica koje su se bavile savjetovanjem, ali na kojima su pratioci stranice dobijali neadekvatne informacije koje ,ako bi bile slijedjene, bi mogle dovesti do nepovoljnih efekata po zdravlje. Takodje bilo je puno ljudi sa problemima mentalnog zdravlja koji su lutali i trazili pomoc, ali nisu bili adekvatno usmjeravani.

Sada stranica uglavnom sluzi za promociju mentalnog zdravlja, prvi kontakt sa psihijatrom, psihoedukaciju.