koliko dugo traje konsultacija

Koliko dugo traje konsultacija sa psihijatrom online?

Konsultacije sa psihijatrom mogu da traju razlicito. Prvi razgovor sa psihijatrom, psihijatrijski intervu traju 50 -60 minuta, psihoterapijski razgovor 45-50 minuta. Obicno je potrebno jos oko 10-ak minuta da bi se uspostavila adekvatna veza i prilagodili zvuk ili slika, te nakon razgovora da se napravi dogovor oko novog termina ili dogovor u vezi drugih tehnickih pitanja.

Trajanje online konsultacija:

15min kratka online konsultacija.

 

20 minkontrolni pregled

    menadzment farmakoterapije

 

30 minsavjetovanje

 

50 minpsihoterapijski razgovor,

   prvi razgovor sa psihijatrom,

                   psihijatrijski intervju