Moja Saveta

Od 2013 godine postoji facebook stranica Moja Saveta. Namijenjena je promovisanju i unapredjenju mentalnog zdravlja i motivisanju na putu  postizanja skladnijeg i uravnotezenijeg zivota, savjetovanju, promovisanju zastitnih faktora za mentalno zdravlje, psihoedukaciji.  U pocetku postojanja, vise se bavila online savjetovanjem preko inboxa i peer savjetovanjem. Kasnije su ove aktivnosti djelomicno usmjerene na fb profil i grupu, a prvenstveno na e-mail radi sigurnosti podataka i povjerljivosti.

Facebook se i dalje koristi za prvi kontakt, besplatna kratka savjetovanja u odredjenim terminima i za grupu podrske.

Profil i stranica su javni, a grupa je zatvorena i potrebna je registracija.

fb profil

fb stranica Moja Saveta

fb grupa RAZGOVORI NA KLUPI (zatvorenog tipa)

fb grupa ONLINE SAVJETOVALISTE ZA NEZELJENJE EFEKTE LIJEKOVA-PSIHOFARMAKA (otvorenog tipa).

 

 

Prikaz jednogodisnjeg iskustva objavljen na Evropskom psihijatrijskom kongresu 2015 i casopisu European Psychiatry