radno iskustvo u CMZ

Mentalno zdravlje u zajednici je savremeni koncept koji je primjenljivan u Centru za zastitu mentalnog zdravlja na cijem sam celu radila 10 godina (od 2000 do 2015).

Centar za mentalno zdravlje Doboj je u tom periodu bio jedna od vodjecih centara u BiH i cesto predstavljan kao primjer dobre prakse.

Ovu su neke od aktivnosti od osnivanja 1998 do 2009 godine.

cmz Plakat-Beograd

Clanak u Medici.com o radu Centra za mentalno zdravlje Doboj u periodu kada sam ja tamo radila (str. 28-31)