Neke od ranijih aktivnosti i projekata o kojima su dostupne informacije na internetu

Moja Saveta – savjetovanje preko facebook-a
https://www.facebook.com/moja.saveta.1
telepsihijatrija

Istrazivanje o stanju mentalnog zdravlja u BiH

Rano otkrivanje i kratke intervencije kod opasnog i stetnog konzumiranja alkohola
Early detection and brief intervention for hazardous and harmful drinking at primary health care level in Doboj

Rezultati istrazivanja – Strategija primarne prevencije bolesti zavisnosti za opstinu Doboj

Click to access Politika_za_mlade_opstine_Doboj_2009-2013.pdf

Politika za mlade opstina Doboj

nakon poplava

strucna pomoc na radnom mjestu za pružaoce usluga prevencije HIV-a i AIDS-a, zaštitite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i promocije zdravih životnih stilova kod mladih

Akreditacija CMZ Doboj