depresija

Ovo je jedan jednostavan test kojim sami ocjenjujete da li imate neke od depresivnih tegoba . Zove se BDI (Beck Depression Inventory).

Test je orjentacion i dijagnoza depresije se ne moze postaviti samo na osnovu rezultata ovog testa.

Odgovor cete dobiti na e-mail koji ostaviti u formularu.

o