Vodic za dijagnostifikovanje i lijecenje depresije

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje depresije Srbija 2012g

Odlomak iz Vodica :

Iako se posle uvođenja u upotrebu prvih antidepresiva njihov broj višestruko povećao a psihijatrima je na raspolaganju čitav spektar antidepresivnih psihofarmaka koji se međusobno veoma razlikuju, procenjuje se da se stope oporavka nakon primene antidepresivne terapije od 70-ih godina dvadesetog veka nisu bitno menjale.

Stopa remisija nakon primene prvog antidepresiva procenjuju se na svega 20% do 40%, a stope izostanka povoljnog odgovora na antidepresivnu terapiju su visoke. Postoji bitna razlika između efikasnosti antidepresivne terapije u kontrolisanim istraživanjima i efekata terapije koji se postižu tokom njihove primene u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Deo razloga za pomenute pojave mogao bi se naći u činjenici da se veliki broj depresivnih pacijenata leči neadekvatno ili se ne pridržava dosledno preporuka vezanih za terapiju. Ovu konstataciju dobro ilustruje procena Thasea i Rusha (1997), da bi se doslednom primenom algoritama stopa povoljnih odgovora na antidepresivnu terapiju, teoretski, mogla povećati na preko 90%.

To saznanje opravdava pripremu ovakvih, praktičnih priručnika koji daju osnovne okvire lečenja depresije i mogućnosti variranja terapije u zavisnosti od mnogih faktora koji interferiraju u dugom terapijskom procesu.

Taj proces mora biti prilagođen specifičnostima svakog pacijenta kako bi se postigli i održali puni efekti lečenja depresije.”