Tretman opsesivno-kompulzivnog poremecaja- KBT metod 4 koraka

KRATAK PREGLED METODE 4 KORAKA, KOGNITIVNO BIHEJVIORALNOG  SAMO-TRETMANA OPSESIVNO-KOMPULZIVNOG POREMEĆAJA

Jeffrey M. Schwartz

Korak 1: REIMENOVANJE

Prepoznaj da su nametljive opsesivne misli i nagoni REZULTAT

OPSESIVNO-KOMPULZIVNOG POREMEĆAJA.

Korak 2: PRIPISIVANJE STVARNOM RAZLOGU

Shvati da je intenzitet i nametljivost misli ili nagona

UZROKOVAN OPSESIVNO-KOMPULZIVNIM POREMEĆAJEM; to je

vjerovatno povezano sa biohemijskim disbalansom u mozgu.

Korak 3: REFOKUSIRANJE

Zaobiđi misli opsesivno-kompulzivnog poremećaja fokusiranjem

svoje pažnje na nešto drugo, barem nekoliko minuta: URADI

NEKO DRUGO PONAŠANJE (AKTIVNOST).

Korak 4: REVALORIZACIJA

Ne uzimajte misli opsesivno-kompulzivnog poremećaja za ono

za što vam se čine. Te misli nisu značajne same po sebi.

procitaj vise OKP Metod 4 koraka