Medicinska upotreba kanabinoida

Medicinska uporaba kanabinoida za liječenje psihijatrijskih poremećaja

Prof.dr.sc. Vladimir Trkulja

 

Odlomak :

“Niti jedan od lijekova proizvoda farmaceutske industrije [Marinol (dronabinol, THC izomer, 2.5 mg/tableti);Cesamet (nabilon, THC analog, 1 mg/tableti); Sativex (nabiksimols, tj. THC/CBD 2.7/2.5 mg po dozi sublingvalnog spreja)] nema regulatorno odobrenje za primjenu u bilo kojem psihijatrijskom poremećaju.

..Ne može se preporučiti primjena pripravaka CBDa, odnosno bilo kojeg pripravka marihuane ili THCa, u liječenju anksioznih ili depresivnih poremećaja ili PTSDa.”