DROGE

Priručnik za roditelje adolescenata “Zastitite svoje dijete od droga

Prof. dr Dragoljub Đokic

 

ODLOMAK IZ PRIRUCNIKA:

”…Da biste izgradili odgovorno ponašanje dece, morate im poveriti nešto za šta de biti odgovorna. Počnite sa dodeljivanjem obaveza primerenim uzrastu vaše dece. Deca mogu pomodi oko spremanja odede, kasnije mogu da iznose kantu za đubre, da pomažu pri pranju sudova. Starija deca mogu pomodi prilikom pripreme hrane, šišanja trave, mogu da rade razne poslove u kudi i oko nje. 6 Dodeljivanje pojedinačnih obaveza detetu je ogroman podsticaj za odgovorno ponašanje. Pravila ponašanja i odgovornost u slučaju njihovog kršenja moraju biti poznati. Dobar uvid u ostvarivanje ovih pravila u svakodnevnom životu je dodatno osiguranje da de se ona poštovati. Odredite vreme kada adolescenti moraju biti kod kude (u toku dana i uveče). Kad počnu da voze kola zahtevajte odgovorno ponašanje za volanom. Realna odgovornost obezbeđuje se sankcijama koje se primenjuju kada se porodična pravila prekrše, ali one treba da budu unapred poznate. Iznad svega, budite uporni kad ustanovite pravila, a kada se ona prekrše, učinite da dete odgovara za svoje postupke. Nedovoljna upornost roditelja je fatalna za razvoj odgovornog ponašanja…”