Zivjeti s depresijom

Zivjeti s depresijom- brosura za pacijente, PLIVA

 

Odlomak iz brosure:

“Sta je maskirana depresija?

U nekih se depresivnih bolesnika javlja depresija koja odudara od klasicne slike depresivnog bolesnika, pa tada govorimo o “maskiranim, larviranim ili skrivenim depresijama”. Depresivno raspolozenje je maskirano, odnosno ispoljava se tjelesnim i vegetativnim simptomima bolesti. Takvi bolesnici nisu uopce svjesni svog depresivnog
raspolozenja, stovise na izravno pitanje da li se osjecaju depresivno, oni odgovaraju  nijecno. Medjutim, njihovo svakodnevno ponasanje odaje depresivno raspolozenje,
jer oni veci dio dana provode povuceni od obitelji i prijatelja i znacajno su smanjene
aktivnosti u kojima su prethodno nalazili zadovoljstvo.”

 

“Kakvo je mjesto  psihoterapije u lijecenju depresije?
Lijecenje psihoterapijom bez psihofarmakoloskog lijecenja moze biti prikladno za bolesnika s blagim depresivnim poremecajem.
Psihoterapija se preporuca kad postoje znacajni psihosocijalni stresori, unutarnji psihiËki sukobi, medjuljudske poteskoce.
Izbor psihoterapijske metode ovisi o specificnim ciljevima, duzini lijecenja i ucestalosti seansi, te raspolozivosti terapeuta educiranih za odredjenu tehniku, ali i uvazavanju bolesnikovih zelja. Psihoterapija ima znacajni utjecaj na povecanje povjerenja bolesnika u uspjeh lijecenja i motivira bolesnika za redovito uzimanje lijeka. U lijecenju depresije kao specificni pristupi koriste se interpersonalna, kognitivna i bihejvioralna terapija, a rjedje i drugi oblici psihoterapije…

Kognitivna terapija depresije se temelji na shvacanju da je kognitivna disfunkcija vrlo znacajna u nastajanju depresije. Pretpostavlja se npr. da je sva apatija i smanjenje energije rezultat zivotnog ocekivanja pojedinca, odnosno njegovog osjecaja neuspjeha na svim zivotnim podrucjima. Cilj je kognitivne terapije da se smanji depresija i da se
sprijeci njeno ponovno javljanje pomazuci bolesniku da spozna i ukloni negativno razmisljanje, da razradi alternative i stvori fleksibilniji nacin razmisljanja i izvjezba nove kognitivne i bihejvioralne odgovore (promjena ponasanja).
Bihejvioralna terapija je vrlo strukturirana i opcenito kratkotrajna. Pri tome se nastoji sto je moguce vise utjecati na promjenu ponasanja sto se smatra kljucnim u otklanjanju depresije. Bihejvioralna terapija ukljucuje tehnike planiranja aktivnosti, samokontrole, vjezbanje socijalnih vjestina i rjesavanja problema…

Kada kombinirati psihoterapiju i antidepresive?
Uvijek kada je to moguÊe, depresiju treba lijeËiti kombinacijom
antidepresiva i psihoterapije…”

preuzmi brosuru